Ile Jęczmienia Z Hektara

Ile Jęczmienia Z Hektara

Wpływ nawożenia na plon jęczmienia

Jęczmień jest jedną z najważniejszych roślin uprawnych na świecie. Jest to roślina zbożowa, która jest wykorzystywana do produkcji m.in. piwa, whisky, a także jako pasza dla zwierząt. Wiele osób zastanawia się, ile jęczmienia można uzyskać z jednego hektara pola. Odpowiedź na to pytanie jest zależna od wielu czynników, w tym od sposobu nawożenia.

Nawożenie jest jednym z kluczowych czynników wpływających na plon jęczmienia. Roślina ta wymaga odpowiedniej ilości składników odżywczych, aby rozwijać się prawidłowo i dawać obfite plony. W przypadku braku odpowiedniego nawożenia, plon jęczmienia może być znacznie niższy niż oczekiwany.

Ilość jęczmienia z hektara jest również uzależniona od rodzaju gleby, na której jest uprawiany. Jęczmień najlepiej rośnie na glebach gliniastych, piaszczysto-gliniastych oraz gliniasto-piaszczystych. Gleby te są bogate w składniki odżywcze i dobrze zatrzymują wodę, co jest niezbędne dla prawidłowego wzrostu rośliny.

Kolejnym ważnym czynnikiem wpływającym na plon jęczmienia jest warunki pogodowe. Roślina ta najlepiej rośnie w umiarkowanym klimacie, w temperaturze około 15-20 stopni Celsjusza. W przypadku zbyt niskiej lub zbyt wysokiej temperatury, plon może być znacznie niższy. Dodatkowo, jęczmień potrzebuje odpowiedniej ilości opadów deszczu, aby rozwijać się prawidłowo. Brak deszczu może spowodować niedobór wody, co negatywnie wpłynie na plon.

Wpływ nawożenia na plon jęczmienia jest niezwykle istotny. Roślina ta wymaga przede wszystkim azotu, fosforu i potasu. Azot jest niezbędny dla prawidłowego wzrostu rośliny, a także wpływa na jakość ziarna. Fosfor jest ważny dla rozwoju korzeni, a potas wpływa na odporność rośliny na choroby i szkodniki.

Ilość nawozów stosowanych na hektar zależy od wielu czynników, takich jak rodzaj gleby, stan odżywienia rośliny, a także oczekiwany plon. W przypadku jęczmienia, zaleca się stosowanie około 100-120 kg azotu, 40-60 kg fosforu i 80-100 kg potasu na hektar. Jednakże, przed dokonaniem nawożenia, warto przeprowadzić analizę gleby, aby ustalić dokładne zapotrzebowanie rośliny na składniki odżywcze.

Należy również pamiętać, że nadmiar nawozów może być równie szkodliwy, jak ich niedobór. Nadmiar azotu może prowadzić do nadmiernego wzrostu rośliny, co z kolei może wpłynąć na jej wytrzymałość na warunki pogodowe. Nadmiar fosforu i potasu może natomiast zaburzyć równowagę składników odżywczych w glebie.

Wpływ nawożenia na plon jęczmienia jest niezaprzeczalny. Odpowiednie nawożenie pozwala na uzyskanie obfitych plonów, a także wpływa na jakość ziarna. Warto pamiętać, że nawożenie jest jednym z wielu czynników wpływających na plon jęczmienia. W przypadku braku odpowiedniego nawożenia, nawet najlepsze warunki pogodowe i glebowe nie zapewnią wysokiego plonu.

Podsumowując, ilość jęczmienia z hektara jest zależna od wielu czynników, w tym od sposobu nawożenia. Roślina ta wymaga odpowiedniej ilości składników odżywczych, aby rozwijać się prawidłowo i dawać obfite plony. Warto pamiętać, że nadmiar nawozów może być równie szkodliwy, jak ich niedobór, dlatego ważne jest przestrzeganie zaleceń dotyczących ilości i rodzaju stosowanych nawozów. Dzięki odpowiedniemu nawożeniu, można uzyskać wysokie plony jęczmienia, co przekłada się na większe zyski dla rolnika.

Optymalne warunki uprawy jęczmienia

Jęczmień jest jednym z najważniejszych zbóż uprawianych na świecie. Jest to roślina, która jest wykorzystywana w produkcji piwa, whisky, a także jako pasza dla zwierząt. Wiele osób zastanawia się, ile jęczmienia można uzyskać z jednego hektara ziemi. Odpowiedź na to pytanie zależy od wielu czynników, takich jak warunki uprawy, odmiana jęczmienia, a także umiejętności rolnika.

Optymalne warunki uprawy jęczmienia są kluczowe dla uzyskania wysokich plonów. Pierwszym ważnym czynnikiem jest gleba. Jęczmień najlepiej rośnie na glebach gliniastych lub gliniasto-piaszczystych, o odczynie pH od 6 do 7. Gleba powinna być również dobrze nawodniona, ale nie może być zbyt wilgotna, ponieważ może to prowadzić do chorób roślin. Dlatego też, przed rozpoczęciem uprawy jęczmienia, warto przeprowadzić analizę gleby, aby ustalić jej skład i ewentualnie wprowadzić odpowiednie poprawki.

Kolejnym ważnym czynnikiem jest klimat. Jęczmień jest rośliną odporną na niskie temperatury, dlatego też może być uprawiany w różnych regionach świata. Jednakże, optymalna temperatura dla wzrostu jęczmienia to około 15-20 stopni Celsjusza. Wysokie temperatury mogą wpłynąć negatywnie na rozwój rośliny, dlatego też w przypadku uprawy w cieplejszych klimatach, należy wybierać odmiany jęczmienia dostosowane do takich warunków.

Kolejnym ważnym czynnikiem jest odpowiednie przygotowanie gleby przed siewem. Gleba powinna być dobrze spulchniona, aby korzenie jęczmienia mogły się swobodnie rozwijać. Należy również zadbać o odpowiednie nawożenie, ponieważ jęczmień jest rośliną wymagającą dużych ilości azotu. Warto również pamiętać o odpowiednim odległości między rzędami, aby rośliny miały wystarczająco miejsca do wzrostu.

Odmiana jęczmienia również ma duże znaczenie dla uzyskania wysokich plonów. Wiele odmian zostało opracowanych specjalnie dla różnych warunków klimatycznych i glebowych. Dlatego też, przed wyborem odmiany, warto skonsultować się z doświadczonym rolnikiem lub specjalistą z zakresu uprawy jęczmienia.

Kolejnym ważnym etapem jest właściwe nawożenie i ochrona roślin przed szkodnikami i chorobami. Jęczmień jest rośliną, która wymaga dużych ilości azotu, fosforu i potasu. Należy również pamiętać o regularnym opryskiwaniu roślin, aby zapobiec wystąpieniu chorób i szkodników. W przypadku wystąpienia problemów, należy szybko zareagować, aby uniknąć strat w plonach.

Ostatnim etapem jest właściwe zbieranie plonów. Jęczmień powinien być zbierany w momencie, gdy ziarna są dojrzałe, ale nie przesuszone. Należy również pamiętać o odpowiednim sposobie przechowywania, aby uniknąć strat w plonach.

Podsumowując, optymalne warunki uprawy jęczmienia są kluczowe dla uzyskania wysokich plonów. Warto pamiętać o odpowiednim przygotowaniu gleby, wyborze odpowiedniej odmiany, nawożeniu i ochronie roślin. W przypadku prawidłowego wykonania wszystkich etapów, z jednego hektara ziemi można uzyskać od 3 do 5 ton jęczmienia. Jednakże, warto pamiętać, że każda uprawa jest inna i wiele czynników może wpłynąć na ostateczny plon. Dlatego też, aby uzyskać najlepsze wyniki, warto konsultować się z doświadczonymi rolnikami i specjalistami z zakresu uprawy jęczmienia.

Rola składników pokarmowych w wzroście jęczmienia

Ile Jęczmienia Z Hektara
Jęczmień jest jednym z najważniejszych zbóż uprawianych na świecie. Jest to roślina, która jest wykorzystywana w wielu dziedzinach, takich jak produkcja żywności, pasze dla zwierząt, a nawet w produkcji alkoholu. Jednak, aby uzyskać wysokie plony jęczmienia, niezbędne jest odpowiednie odżywianie roślin. W tym artykule przyjrzymy się roli składników pokarmowych w wzroście jęczmienia i dowiemy się ile jęczmienia można uzyskać z jednego hektara.

Jęczmień jest rośliną, która wymaga odpowiedniego poziomu składników pokarmowych, aby rozwijać się prawidłowo. Najważniejszymi składnikami pokarmowymi dla jęczmienia są azot, fosfor i potas. Azot jest niezbędny dla wzrostu rośliny i produkcji białka, fosfor jest ważny dla rozwoju korzeni i kwitnienia, a potas wpływa na odporność rośliny na stresy środowiskowe. Brak któregokolwiek z tych składników może prowadzić do niedoborów pokarmowych i spadku plonów.

W przypadku jęczmienia, odpowiednie odżywianie jest szczególnie ważne w pierwszych fazach wzrostu. W tym okresie roślina potrzebuje dużych ilości azotu, aby rozwijać się szybko i zdrowo. Niedobór azotu w tym czasie może prowadzić do zahamowania wzrostu i słabych plonów. Dlatego też, wielu rolników stosuje nawozy azotowe w początkowych fazach wzrostu jęczmienia, aby zapewnić roślinie odpowiedni poziom tego składnika.

Kolejnym ważnym składnikiem pokarmowym dla jęczmienia jest fosfor. Ten pierwiastek jest niezbędny dla rozwoju korzeni i kwitnienia rośliny. Niedobór fosforu może prowadzić do słabego systemu korzeniowego i słabego kwitnienia, co z kolei może wpłynąć na plony. Dlatego też, wielu rolników stosuje nawozy fosforowe w początkowych fazach wzrostu jęczmienia, aby zapewnić roślinie odpowiedni poziom tego składnika.

Potas jest kolejnym ważnym składnikiem pokarmowym dla jęczmienia. Ten pierwiastek jest niezbędny dla odporności rośliny na stresy środowiskowe, takie jak susza czy choroby. Niedobór potasu może prowadzić do słabego wzrostu i podatności na różnego rodzaju stresy. Dlatego też, wielu rolników stosuje nawozy potasowe w późniejszych fazach wzrostu jęczmienia, aby zapewnić roślinie odpowiedni poziom tego składnika.

Warto również wspomnieć o roli mikroelementów w odżywianiu jęczmienia. Chociaż są one potrzebne w mniejszych ilościach, to ich niedobór może również wpłynąć na plony. Przykładem jest niedobór żelaza, który może prowadzić do chlorozy rośliny, czyli żółknięcia liści. Dlatego też, wielu rolników stosuje nawozy mikroelementowe, aby zapewnić roślinie odpowiedni poziom tych składników.

Ile jęczmienia można uzyskać z jednego hektara? Odpowiedź na to pytanie zależy od wielu czynników, takich jak warunki pogodowe, odmiana jęczmienia, jakość gleby oraz odpowiednie odżywianie roślin. Jednak, przy odpowiednim odżywianiu i sprzyjających warunkach, można uzyskać od 3 do 6 ton jęczmienia z jednego hektara.

Podsumowując, rola składników pokarmowych w wzroście jęczmienia jest niezwykle ważna. Azot, fosfor, potas oraz mikroelementy są niezbędne dla prawidłowego rozwoju rośliny i uzyskania wysokich plonów. Dlatego też, rolnicy powinni zadbać o odpowiednie odżywianie jęczmienia, aby uzyskać jak najlepsze rezultaty. Ile jęczmienia można uzyskać z jednego hektara? To zależy od wielu czynników, ale przy odpowiednim odżywianiu można uzyskać imponujące plony.

Optymalne dawki nawozów dla maksymalnego plonu jęczmienia

Jęczmień jest jednym z najważniejszych zbóż uprawianych na świecie. Jest to roślina, która jest wykorzystywana w produkcji piwa, pasz dla zwierząt oraz w przemyśle spożywczym. W związku z tym, rolnicy starają się uzyskać jak największe plony jęczmienia z hektara swoich pól. Jednym z kluczowych czynników wpływających na plon jest odpowiednie nawożenie. W tym artykule dowiemy się, jakie są optymalne dawki nawozów dla maksymalnego plonu jęczmienia.

Przed przystąpieniem do omówienia dawek nawozów, warto wspomnieć o tym, że jęczmień jest rośliną wymagającą gleby o odpowiednim pH. Optymalne pH dla jęczmienia wynosi od 6,0 do 7,0. Jeśli gleba jest zbyt kwaśna lub zbyt zasadowa, może to negatywnie wpłynąć na rozwój rośliny i zmniejszyć plon. Dlatego też, przed rozpoczęciem nawożenia, warto sprawdzić pH gleby i w razie potrzeby skorygować je za pomocą odpowiednich preparatów.

Kolejnym ważnym czynnikiem jest rodzaj nawozów. Jęczmień jest rośliną, która wymaga przede wszystkim azotu, fosforu i potasu. Azot jest niezbędny do prawidłowego wzrostu rośliny, fosfor wpływa na rozwój korzeni, natomiast potas jest odpowiedzialny za wytrzymałość rośliny na warunki stresowe. Optymalne dawki tych składników są zależne od wielu czynników, takich jak rodzaj gleby, warunki pogodowe czy odmiana jęczmienia. Dlatego też, przed przystąpieniem do nawożenia, warto skonsultować się z agronomem lub wykorzystać dostępne kalkulatory nawozowe.

W przypadku azotu, optymalna dawka dla jęczmienia wynosi od 80 do 120 kg na hektar. Jednakże, należy pamiętać o tym, że nadmiar azotu może prowadzić do nadmiernego wzrostu rośliny, co z kolei może wpłynąć negatywnie na jej wytrzymałość i plon. Dlatego też, warto rozłożyć dawkę azotu na kilka etapów nawożenia, zaczynając od mniejszych dawek na początku sezonu wegetacyjnego, a następnie stopniowo zwiększając je w miarę potrzeby.

Fosfor jest składnikiem, który jest niezbędny dla prawidłowego rozwoju korzeni jęczmienia. Optymalna dawka fosforu dla tej rośliny wynosi od 40 do 60 kg na hektar. Jednakże, należy pamiętać o tym, że nadmiar fosforu może prowadzić do zakwaszenia gleby, co z kolei może negatywnie wpłynąć na rozwój rośliny. Dlatego też, warto regularnie monitorować poziom fosforu w glebie i dostosowywać dawki nawozów w zależności od potrzeb.

Podobnie jak w przypadku fosforu, optymalna dawka potasu dla jęczmienia wynosi od 40 do 60 kg na hektar. Potas jest niezbędny dla wytrzymałości rośliny na warunki stresowe, takie jak susza czy niskie temperatury. Jednakże, nadmiar potasu może prowadzić do zaburzeń wchłaniania innych składników przez roślinę. Dlatego też, warto regularnie monitorować poziom potasu w glebie i dostosowywać dawki nawozów w zależności od potrzeb.

Podsumowując, optymalne dawki nawozów dla maksymalnego plonu jęczmienia wynoszą od 80 do 120 kg azotu, 40 do 60 kg fosforu oraz 40 do 60 kg potasu na hektar. Jednakże, należy pamiętać o tym, że dawki te są zależne od wielu czynników i mogą się różnić w zależności od warunków uprawy. Dlatego też, warto regularnie monitorować stan gleby i dostosowywać dawki nawozów w zależności od potrzeb. Pamiętajmy, że odpowiednie nawożenie jest kluczowe dla uzyskania maksymalnego plonu jęczmienia z hektara naszych pól.

Skutki niedoboru lub nadmiaru nawożenia dla plonu jęczmienia

Jęczmień jest jedną z najważniejszych roślin uprawnych na świecie. Jest wykorzystywany do produkcji m.in. piwa, whisky, pasz dla zwierząt oraz jako roślina pastewna. Wiele gospodarstw rolnych decyduje się na uprawę jęczmienia ze względu na jego wysoką wydajność i odporność na niekorzystne warunki pogodowe. Jednak, aby uzyskać maksymalne plony, konieczne jest odpowiednie nawożenie. W tym artykule przyjrzymy się skutkom niedoboru lub nadmiaru nawożenia dla plonu jęczmienia.

Niedobór nawożenia jest jednym z najczęstszych problemów, z jakimi borykają się rolnicy. W przypadku jęczmienia, niedobór składników odżywczych może prowadzić do zmniejszenia plonów oraz pogorszenia jakości ziarna. Najważniejszymi składnikami odżywczymi dla jęczmienia są azot, fosfor, potas i siarka. Niedobór któregokolwiek z tych składników może mieć negatywny wpływ na rozwój rośliny.

Niedobór azotu jest szczególnie szkodliwy dla jęczmienia. Azot jest niezbędny do produkcji białka, które jest ważnym składnikiem ziarna jęczmienia. Brak azotu może prowadzić do zmniejszenia plonów oraz obniżenia jakości ziarna. Rośliny niedoborowe są słabsze i bardziej podatne na choroby, co może dodatkowo wpłynąć na plony.

Kolejnym ważnym składnikiem dla jęczmienia jest fosfor. Niedobór fosforu może prowadzić do zmniejszenia plonów oraz pogorszenia jakości ziarna. Fosfor jest niezbędny do prawidłowego rozwoju korzeni, co ma kluczowe znaczenie dla pobierania wody i składników odżywczych przez roślinę. Niedobór fosforu może również wpłynąć na proces fotosyntezy, co może prowadzić do zmniejszenia produkcji cukrów i w konsekwencji obniżenia plonów.

Potas jest kolejnym ważnym składnikiem dla jęczmienia. Niedobór potasu może prowadzić do zmniejszenia plonów oraz pogorszenia jakości ziarna. Potas jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania rośliny, w tym do regulacji gospodarki wodnej i transportu składników odżywczych. Niedobór potasu może również wpłynąć na odporność rośliny na stresy środowiskowe, co może prowadzić do zmniejszenia plonów.

Ostatnim ważnym składnikiem dla jęczmienia jest siarka. Niedobór siarki może prowadzić do zmniejszenia plonów oraz pogorszenia jakości ziarna. Siarka jest niezbędna do produkcji białka, a także do prawidłowego funkcjonowania enzymów odpowiedzialnych za przemiany metaboliczne w roślinie. Niedobór siarki może również wpłynąć na odporność rośliny na choroby i szkodniki.

Nadmiar nawożenia również może mieć negatywny wpływ na plony jęczmienia. Zbyt duża ilość składników odżywczych może prowadzić do zaburzenia równowagi w roślinie i w konsekwencji do zmniejszenia plonów. Nadmiar azotu może prowadzić do nadmiernego wzrostu rośliny, co może skutkować jej łamliwością i podatnością na choroby. Nadmiar fosforu i potasu może z kolei wpłynąć na kwasowość gleby, co może utrudnić pobieranie składników odżywczych przez roślinę.

Wnioskiem jest, że odpowiednie nawożenie jest kluczowe dla uzyskania wysokich plonów jęczmienia. Niedobór lub nadmiar składników odżywczych może mieć negatywny wpływ na rozwój rośliny i w konsekwencji na plony. Dlatego ważne jest, aby regularnie monitorować stan gleby i dostosowywać nawożenie do potrzeb rośliny. W przypadku wystąpienia niedoboru lub nadmiaru składników odżywczych, należy skonsultować się z agronomem, który pomoże dobrać odpowiednie nawozy i dawki.

Warto również pamiętać, że nawożenie to tylko jedna z wielu czynników wpływających na plony jęczmienia. Ważne jest również odpowiednie przygotowanie gleby, wybór odpowiednich odmian oraz ochrona roślin przed chorobami i szkodnikami. Wszystkie te czynniki razem decydują o sukcesie uprawy jęczmienia i uzyskaniu maksymalnych plonów.

Podsumowując, niedobór lub nadmiar nawożenia może mieć negatywny wpływ na plony jęczmienia. Dlatego ważne jest, aby regularnie monitorować stan gleby i dostosowywać nawożenie do potrzeb rośliny. Pamiętajmy, że jęczmień jest rośliną wymagającą, dlatego odpowiednie nawożenie jest kluczowe dla uzyskania wysokich plonów i jakości ziarna.

Wpływ pH gleby na wzrost jęczmienia

Jęczmień jest jedną z najważniejszych roślin uprawnych na świecie. Jest wykorzystywany do produkcji m.in. piwa, whisky, pasz dla zwierząt oraz jako roślina pastewna. Wiele czynników wpływa na jego wzrost i plonowanie, a jednym z nich jest pH gleby.

pH gleby jest miarą jej kwasowości lub zasadowości. Skala pH jest logarytmiczna i waha się od 0 do 14, gdzie wartość 7 oznacza obojętność. Wartości poniżej 7 są oznaczone jako kwaśne, a powyżej 7 jako zasadowe. Dla większości roślin optymalne pH gleby wynosi od 6 do 7,5. Jednak dla jęczmienia jest to nieco wyższa wartość, wynosząca od 6,5 do 8.

Wpływ pH gleby na wzrost jęczmienia jest bardzo istotny. Zbyt niskie lub zbyt wysokie pH może negatywnie wpłynąć na jego rozwój. Kwaśna gleba może powodować niedobory składników odżywczych, takich jak wapń, magnez czy fosfor, co może prowadzić do słabego wzrostu i niskiego plonu. Z kolei zbyt zasadowa gleba może utrudniać wchłanianie niektórych składników, co również może wpłynąć na słaby rozwój roślin.

Jęczmień jest rośliną, która preferuje gleby o odczynie lekko zasadowym. W takiej glebie składniki odżywcze są łatwiej dostępne dla roślin, co przekłada się na ich lepszy wzrost i wyższy plon. Ponadto, optymalne pH gleby dla jęczmienia sprzyja rozwojowi korzeni, co jest niezwykle ważne dla zdrowego i silnego wzrostu roślin.

Wpływ pH gleby na jęczmień jest szczególnie widoczny w przypadku uprawy na glebach kwaśnych. W takich warunkach, rośliny mogą cierpieć z powodu niedoborów składników odżywczych, co może prowadzić do chorób i obniżenia plonu. Dlatego też, jeśli planujemy uprawę jęczmienia na glebie o niskim pH, warto zastosować odpowiednie zabiegi, takie jak wapnowanie, aby dostosować odczyn gleby do wymagań roślin.

Warto również pamiętać, że pH gleby może ulegać zmianom w zależności od wielu czynników, takich jak rodzaj gleby, stosowane nawozy czy ilość opadów. Dlatego też, regularne badanie pH gleby jest niezwykle ważne dla utrzymania optymalnych warunków dla wzrostu jęczmienia.

Wpływ pH gleby na jęczmień jest również związany z dostępnością składników odżywczych. W kwaśnych glebach, wiele składników jest niedostępnych dla roślin, co może prowadzić do niedoborów i słabego wzrostu. Dlatego też, w przypadku uprawy jęczmienia na glebach o niskim pH, warto zastosować nawozy, które są łatwiej przyswajalne przez rośliny, takie jak nawozy dolistne czy nawozy z mikroelementami.

Podsumowując, pH gleby ma duży wpływ na wzrost jęczmienia. Optymalne pH dla tej rośliny wynosi od 6,5 do 8, a gleby kwaśne lub zasadowe mogą negatywnie wpłynąć na jej rozwój. Dlatego też, regularne badanie pH gleby oraz stosowanie odpowiednich zabiegów i nawozów jest niezwykle ważne dla uzyskania wysokich plonów i zdrowych roślin. Pamiętajmy, że każda roślina ma swoje wymagania, a odpowiednie dostosowanie warunków uprawy może przynieść znaczące efekty.

Pytania i odpowiedzi

1. Ile jęczmienia można uzyskać z jednego hektara?
– Średnio z jednego hektara można uzyskać około 3-4 tony jęczmienia.

2. Jakie są czynniki wpływające na ilość jęczmienia z hektara?
– Wpływ na ilość jęczmienia z hektara ma m.in. jakość gleby, warunki pogodowe, nawożenie i odmiana jęczmienia.

3. Czy ilość jęczmienia z hektara jest stała?
– Nie, ilość jęczmienia z hektara może się różnić w zależności od wielu czynników, dlatego nie jest stała.

4. Jaka jest przeciętna cena za tonę jęczmienia?
– Cena za tonę jęczmienia może się różnić w zależności od regionu i aktualnej sytuacji na rynku, ale przeciętnie wynosi około 800-1000 zł.

5. Czy ilość jęczmienia z hektara jest podobna do innych zbóż?
– Nie, ilość jęczmienia z hektara może być różna w porównaniu do innych zbóż, np. pszenicy czy kukurydzy.

6. Czy istnieją sposoby na zwiększenie ilości jęczmienia z hektara?
– Tak, można zastosować odpowiednie nawożenie, wybrać odpowiednią odmianę jęczmienia i zadbać o odpowiednie warunki uprawy, co może przyczynić się do zwiększenia ilości jęczmienia z hektara.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *