Fuzaryjne Więdnięcie Pomidora

Fuzaryjne Więdnięcie Pomidora

Przyczyny fuzaryjnego więdnięcia pomidora

Fuzaryjne więdnięcie pomidora jest jedną z najczęstszych chorób, które mogą dotknąć te popularne warzywo. Jest to problem, który może spowodować znaczne straty w uprawie pomidorów, dlatego ważne jest, aby znać przyczyny tej choroby i jak jej zapobiegać.

Pierwszą przyczyną fuzaryjnego więdnięcia pomidora jest obecność grzyba Fusarium w glebie. Ten grzyb jest powszechnie występujący w glebie i może przetrwać przez wiele lat, nawet w niekorzystnych warunkach. Kiedy pomidor jest sadzony w glebie zanieczyszczonej grzybem Fusarium, może on zainfekować korzenie rośliny i powodować jej więdnięcie.

Kolejną przyczyną fuzaryjnego więdnięcia pomidora jest brak odpowiedniej rotacji upraw. Rotacja upraw polega na zmianie rodzaju roślin uprawianych na danym polu w kolejnych sezonach. Jeśli pomidory są uprawiane w tym samym miejscu przez kilka lat z rzędu, grzyb Fusarium może się rozprzestrzeniać i zainfekować kolejne rośliny. Dlatego ważne jest, aby co najmniej co dwa lata zmieniać miejsce uprawy pomidorów.

Niewłaściwe nawożenie gleby może również przyczynić się do fuzaryjnego więdnięcia pomidora. Nadmiar azotu w glebie może sprzyjać rozwojowi grzyba Fusarium, dlatego ważne jest, aby stosować odpowiednie ilości nawozów i regularnie testować glebę, aby upewnić się, że jest ona w odpowiednim stanie.

Innym czynnikiem, który może przyczynić się do fuzaryjnego więdnięcia pomidora, jest zbyt duża wilgotność gleby. Grzyb Fusarium rozwija się najlepiej w wilgotnych warunkach, dlatego ważne jest, aby unikać nadmiernego podlewania roślin. W przypadku wystąpienia opadów deszczu, należy zadbać o odpowiednią drenaż gleby, aby zapobiec zalewaniu roślin.

Należy również pamiętać, że niektóre odmiany pomidorów są bardziej podatne na fuzaryjne więdnięcie niż inne. Dlatego ważne jest, aby wybierać odmiany, które są odporne na tę chorobę. Można to sprawdzić na opakowaniu nasion lub poprzez konsultację z lokalnymi hodowcami.

Innym ważnym czynnikiem, który może przyczynić się do fuzaryjnego więdnięcia pomidora, jest brak higieny w ogrodzie. Grzyb Fusarium może przenosić się przez narzędzia ogrodnicze, ręce czy buty, dlatego ważne jest, aby regularnie dezynfekować narzędzia i unikać przenoszenia gleby z jednego miejsca na drugie.

Wreszcie, nieodpowiednie warunki pogodowe, takie jak długotrwałe susze lub nagłe zmiany temperatury, mogą również przyczynić się do fuzaryjnego więdnięcia pomidora. W takich przypadkach, rośliny są osłabione i bardziej podatne na infekcję grzybem Fusarium.

Wnioskiem jest, że fuzaryjne więdnięcie pomidora może mieć wiele przyczyn, ale większość z nich można łatwo uniknąć poprzez odpowiednie praktyki uprawowe i higienę w ogrodzie. Ważne jest, aby regularnie monitorować swoje rośliny i reagować na pierwsze objawy choroby, takie jak więdnięcie liści czy zmiana koloru pnia. W przypadku wystąpienia fuzaryjnego więdnięcia, należy usunąć zainfekowane rośliny i unikać sadzenia pomidorów w tym samym miejscu przez kilka lat. Dzięki odpowiedniej wiedzy i dbałości o swoje rośliny, można uniknąć strat w uprawie pomidorów spowodowanych przez fuzaryjne więdnięcie.

Zakażenie grzybem Fusarium oxysporum

Fuzaryjne Więdnięcie Pomidora jest jedną z najpoważniejszych chorób, które mogą dotknąć uprawy pomidorów. Jest to zakażenie grzybem Fusarium oxysporum, który atakuje system korzeniowy rośliny, powodując jej obumarcie. Choroba ta jest szeroko rozpowszechniona na całym świecie i stanowi poważne zagrożenie dla plantatorów pomidorów.

Grzyb Fusarium oxysporum jest jednym z najbardziej agresywnych patogenów roślinnych. Atakuje on głównie rośliny z rodziny psiankowatych, do której należą również pomidory. Zakażenie następuje poprzez korzenie rośliny, a następnie grzyb rozprzestrzenia się po całej roślinie, powodując jej obumarcie. W przypadku pomidorów, objawy fuzaryjnego więdnięcia mogą pojawić się już na początku sezonu wegetacyjnego lub dopiero w późniejszych fazach wzrostu rośliny.

Pierwszym objawem fuzaryjnego więdnięcia pomidora jest zwykle żółknięcie i opadanie liści. Następnie roślina zaczyna więdnieć, a jej pędy stają się miękkie i łatwo ulegają złamaniu. W przypadku ciężkiego zakażenia, cała roślina może obumrzeć w ciągu kilku tygodni. Warto zauważyć, że objawy te mogą być mylone z innymi chorobami lub niedoborami składników odżywczych, dlatego ważne jest przeprowadzenie dokładnej diagnozy.

Fuzaryjne więdnięcie pomidora jest szczególnie niebezpieczne dla plantatorów, ponieważ grzyb Fusarium oxysporum może przetrwać w glebie przez wiele lat, nawet bez obecności roślin. Oznacza to, że nawet jeśli w danym sezonie nie uprawiamy pomidorów, to w kolejnym roku rośliny mogą zostać zakażone przez grzyba, który pozostał w glebie. Dlatego ważne jest, aby przestrzegać zasad rotacji upraw i unikać sadzenia pomidorów w tym samym miejscu przez kilka lat z rzędu.

Niestety, nie istnieje skuteczne leczenie fuzaryjnego więdnięcia pomidora. W przypadku zakażenia, jedynym rozwiązaniem jest wyrywanie i usuwanie zakażonych roślin oraz dezynfekcja narzędzi ogrodniczych. Ważne jest również, aby nie używać gleby z zakażonego pola do sadzenia innych roślin, ponieważ grzyb może przenieść się na inne gatunki.

Aby zapobiec fuzaryjnemu więdnięciu pomidora, warto zastosować kilka środków zapobiegawczych. Po pierwsze, należy wybierać odmiany pomidorów, które są odporne na ten grzyb. Warto również unikać nadmiernego nawożenia azotem, ponieważ sprzyja to rozwojowi grzyba. Ważne jest również, aby utrzymywać odpowiednią wilgotność gleby i unikać jej nadmiernego przesuszenia.

W przypadku zakażenia fuzaryjnym więdnięciem pomidora, ważne jest również, aby poinformować o tym fakcie odpowiednie służby rolnicze. Dzięki temu możliwe będzie monitorowanie rozprzestrzeniania się choroby i podjęcie działań mających na celu jej zwalczanie.

Podsumowując, fuzaryjne więdnięcie pomidora jest poważną chorobą, która może spowodować znaczne straty w uprawie pomidorów. Warto pamiętać o zasadach zapobiegania i monitorować stan swoich roślin, aby w razie potrzeby szybko zareagować. W przypadku zakażenia, ważne jest również poinformowanie odpowiednich służb rolniczych, aby wspólnie działać na rzecz ochrony upraw i zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby.

Niedobór składników odżywczych w glebie

Fuzaryjne Więdnięcie Pomidora
Fuzaryjne Więdnięcie Pomidora jest jedną z najpoważniejszych chorób, które mogą dotknąć uprawy pomidorów. Jest to choroba wywołana przez grzyby z rodzaju Fusarium, które atakują korzenie rośliny i powodują jej obumarcie. Jednym z głównych czynników, które sprzyjają rozwojowi tej choroby, jest niedobór składników odżywczych w glebie.

Niedobór składników odżywczych w glebie jest powszechnym problemem w uprawie roślin, w tym również w uprawie pomidorów. Gleba jest naturalnym środowiskiem, w którym rośliny pobierają składniki odżywcze niezbędne do swojego wzrostu i rozwoju. Jednakże, jeśli w glebie brakuje tych składników, rośliny mogą wykazywać różne objawy niedoboru, w tym również fuzaryjne więdnięcie pomidora.

Jednym z najważniejszych składników odżywczych dla roślin jest azot. Jest to pierwiastek niezbędny do syntezy białek, które są niezbędne dla prawidłowego wzrostu i rozwoju roślin. Niedobór azotu w glebie może powodować słaby wzrost roślin, żółknięcie liści oraz zwiększoną podatność na choroby, w tym fuzaryjne więdnięcie pomidora.

Kolejnym ważnym składnikiem odżywczym jest fosfor. Jest to pierwiastek niezbędny do prawidłowego funkcjonowania korzeni roślin oraz do procesu fotosyntezy. Niedobór fosforu w glebie może powodować słaby rozwój korzeni, co z kolei osłabia odporność roślin na choroby, w tym fuzaryjne więdnięcie pomidora.

Potas jest kolejnym ważnym składnikiem odżywczym, który jest niezbędny dla prawidłowego wzrostu i rozwoju roślin. Jest on odpowiedzialny za regulację gospodarki wodnej w roślinie oraz za jej odporność na stresy środowiskowe. Niedobór potasu w glebie może powodować słaby wzrost roślin, żółknięcie liści oraz zwiększoną podatność na choroby, w tym fuzaryjne więdnięcie pomidora.

Innym ważnym składnikiem odżywczym jest magnez. Jest to pierwiastek niezbędny do prawidłowego funkcjonowania chlorofilu, który jest odpowiedzialny za proces fotosyntezy. Niedobór magnezu w glebie może powodować żółknięcie liści oraz osłabienie odporności roślin na choroby, w tym fuzaryjne więdnięcie pomidora.

Niedobór składników odżywczych w glebie może być spowodowany różnymi czynnikami, takimi jak nieodpowiednie nawożenie, zbyt kwaśna lub zbyt zasadowa gleba, a także nadmierna erozja gleby. Dlatego też, aby zapobiegać niedoborom składników odżywczych w glebie, ważne jest regularne nawożenie gleby oraz utrzymanie jej odpowiedniego pH.

W przypadku wystąpienia fuzaryjnego więdnięcia pomidora, ważne jest również przeprowadzenie analizy gleby, aby ustalić, czy nie ma w niej niedoborów składników odżywczych. Jeśli takie niedobory zostaną wykryte, należy odpowiednio nawieźć glebę, aby zapewnić roślinom odpowiednią ilość składników odżywczych.

Wniosek

Fuzaryjne więdnięcie pomidora jest poważną chorobą, która może zniszczyć całą uprawę pomidorów. Jednym z głównych czynników, które sprzyjają rozwojowi tej choroby, jest niedobór składników odżywczych w glebie. Dlatego też, aby zapobiegać tej chorobie, ważne jest regularne nawożenie gleby oraz utrzymanie jej odpowiedniego pH. W przypadku wystąpienia fuzaryjnego więdnięcia pomidora, ważne jest również przeprowadzenie analizy gleby i odpowiednie nawożenie, aby zapewnić roślinom odpowiednią ilość składników odżywczych. Pamiętajmy, że zdrowa gleba to podstawa zdrowych i odpornych roślin.

Zbyt wysoka lub zbyt niska temperatura

Fuzaryjne Więdnięcie Pomidora jest jedną z najpoważniejszych chorób, które mogą dotknąć uprawę pomidorów. Jest to choroba wywołana przez grzyby z rodzaju Fusarium, które atakują korzenie rośliny i powodują jej obumarcie. Jednym z głównych czynników, które sprzyjają rozwojowi tej choroby, jest temperatura. Zarówno zbyt wysoka, jak i zbyt niska temperatura może przyczynić się do rozwoju Fuzaryjnego Więdnięcia Pomidora.

Zbyt wysoka temperatura jest jednym z najczęstszych czynników, które sprzyjają rozwojowi Fuzaryjnego Więdnięcia Pomidora. Wysokie temperatury powodują przyspieszenie procesów metabolicznych w roślinie, co z kolei sprzyja rozwojowi grzybów z rodzaju Fusarium. Ponadto, wysoka temperatura powoduje osłabienie rośliny, co sprawia, że jest ona bardziej podatna na atak patogenów.

W przypadku zbyt niskiej temperatury, sytuacja jest nieco inna. Niskie temperatury powodują spowolnienie procesów metabolicznych w roślinie, co sprawia, że jest ona mniej odporna na ataki patogenów. Ponadto, niska temperatura może również wpływać na zmniejszenie aktywności grzybów z rodzaju Fusarium, co sprawia, że są one bardziej podatne na atak patogenów.

Warto również zwrócić uwagę na fakt, że zarówno zbyt wysoka, jak i zbyt niska temperatura mogą wpływać na rozwój Fuzaryjnego Więdnięcia Pomidora w różnych fazach jego życia. W przypadku zbyt wysokiej temperatury, roślina jest najbardziej podatna na atak patogenów w fazie wegetatywnej, czyli w momencie, gdy rośnie i rozwija się. Natomiast w przypadku zbyt niskiej temperatury, roślina jest najbardziej podatna na atak patogenów w fazie generatywnej, czyli w momencie, gdy kwitnie i owocuje.

Aby zapobiec rozwojowi Fuzaryjnego Więdnięcia Pomidora z powodu zbyt wysokiej lub zbyt niskiej temperatury, istotne jest utrzymanie optymalnych warunków dla uprawy pomidorów. Optymalna temperatura dla pomidorów wynosi około 20-25 stopni Celsjusza w dzień i około 15-18 stopni Celsjusza w nocy. W przypadku wystąpienia wyjątkowo wysokich temperatur, warto zastosować system nawadniania kropelkowego, który pozwoli na utrzymanie odpowiedniej wilgotności gleby i ochłodzenie rośliny.

W przypadku wystąpienia niskich temperatur, warto zastosować różnego rodzaju osłony, takie jak agrowłóknina czy tunel foliowy, które pomogą utrzymać ciepło wokół rośliny. Ponadto, warto również zadbać o odpowiednie nawożenie roślin, ponieważ niedobór składników odżywczych może osłabić roślinę i sprawić, że będzie ona bardziej podatna na atak patogenów.

Ważne jest również regularne monitorowanie uprawy pomidorów i szybkie reagowanie w przypadku wystąpienia objawów Fuzaryjnego Więdnięcia Pomidora. W przypadku podejrzenia wystąpienia tej choroby, należy niezwłocznie usunąć zarażone rośliny oraz przeprowadzić dezynfekcję narzędzi i gleby, aby zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu się patogenu.

Podsumowując, zbyt wysoka lub zbyt niska temperatura może przyczynić się do rozwoju Fuzaryjnego Więdnięcia Pomidora. Dlatego też, ważne jest utrzymanie optymalnych warunków dla uprawy pomidorów oraz regularne monitorowanie roślin. W przypadku wystąpienia objawów choroby, należy szybko zareagować i podjąć odpowiednie działania, aby zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu się patogenu. Tylko w ten sposób można zapewnić zdrowy i obfity plon pomidorów.

Zapobieganie fuzaryjnemu więdnięciu pomidora

Fuzaryjne więdnięcie pomidora jest jedną z najpoważniejszych chorób, które mogą dotknąć te popularne warzywo. Jest to choroba wywołana przez grzyby z rodzaju Fusarium, które atakują system korzeniowy rośliny, powodując jej obumarcie. Niestety, fuzaryjne więdnięcie pomidora jest trudne do wyleczenia, dlatego tak ważne jest zapobieganie jej wystąpieniu. W tym artykule dowiesz się, jakie kroki należy podjąć, aby chronić swoje pomidory przed tą groźną chorobą.

Pierwszym krokiem w zapobieganiu fuzaryjnemu więdnięciu pomidora jest wybór odpowiedniego miejsca na uprawę. Grzyby Fusarium są szczególnie aktywne w glebie o wysokiej wilgotności, dlatego ważne jest, aby unikać miejsc, gdzie woda może zalegać. Wybierając miejsce na swoje pomidory, upewnij się, że gleba jest dobrze odprowadzana i nie ma tendencji do zatrzymywania wody.

Kolejnym ważnym krokiem jest wybór zdrowych sadzonek. Choroba często przenosi się na pomidory przez zainfekowane sadzonki, dlatego ważne jest, aby kupować je tylko od zaufanego dostawcy. Upewnij się, że sadzonki są silne i nie wykazują żadnych oznak choroby, takich jak żółte lub brązowe plamy na liściach.

Po posadzeniu pomidorów, ważne jest, aby regularnie sprawdzać stan roślin. Jeśli zauważysz, że liście zaczynają więdnieć lub brązowieć, natychmiast usuń je z ogrodu. To może być pierwszy objaw fuzaryjnego więdnięcia pomidora, dlatego ważne jest, aby działać szybko i zapobiec rozprzestrzenianiu się choroby.

Kolejnym ważnym krokiem w zapobieganiu fuzaryjnemu więdnięciu pomidora jest utrzymanie odpowiedniej wilgotności gleby. Grzyby Fusarium są szczególnie aktywne w glebie o wysokiej wilgotności, dlatego ważne jest, aby utrzymywać ją na odpowiednim poziomie. Unikaj podlewania roślin zbyt często i upewnij się, że gleba jest dobrze odprowadzana. Możesz również rozważyć stosowanie systemu kropelkowego, który pozwala na precyzyjne podlewanie bez nadmiernego nawodnienia gleby.

Kolejnym ważnym czynnikiem jest rotacja upraw. Choroba może pozostać w glebie przez długi czas, dlatego ważne jest, aby nie uprawiać pomidorów w tym samym miejscu przez kilka lat z rzędu. Rotacja upraw pozwala na zmniejszenie ryzyka wystąpienia fuzaryjnego więdnięcia pomidora, ponieważ grzyby nie będą miały stałego źródła pożywienia.

Ważnym krokiem w zapobieganiu fuzaryjnemu więdnięciu pomidora jest również utrzymanie ogrodu w czystości. Usuwanie z ogrodu wszystkich zainfekowanych roślin i liści jest kluczowe w zapobieganiu rozprzestrzenianiu się choroby. Pamiętaj również o dezynfekcji narzędzi ogrodniczych, takich jak nożyki czy nożyce, aby uniknąć przeniesienia grzybów z jednej rośliny na drugą.

Ostatnim, ale nie mniej ważnym krokiem jest stosowanie naturalnych metod ochrony roślin. Istnieje wiele naturalnych środków, które mogą pomóc w zapobieganiu fuzaryjnemu więdnięciu pomidora, takich jak wywar z czosnku czy ekstrakt z lukrecji. Możesz również rozważyć stosowanie naturalnych preparatów zawierających bakterie probiotyczne, które pomagają wzmocnić odporność roślin na choroby.

Podsumowując, fuzaryjne więdnięcie pomidora jest poważną chorobą, która może zniszczyć cały nasz ogród. Jednak z odpowiednimi środkami ostrożności i regularną kontrolą stanu roślin, możemy zapobiec jej wystąpieniu. Pamiętaj o wyborze odpowiedniego miejsca na uprawę, zdrowych sadzonek, regularnym sprawdzaniu stanu roślin i utrzymaniu odpowiedniej wilgotności gleby. Stosowanie naturalnych metod ochrony roślin również może pomóc w zapobieganiu fuzaryjnemu więdnięciu pomidora. Dzięki tym krokom możemy cieszyć się zdrowymi i soczystymi pomidorami w naszym ogrodzie przez cały sezon.

Wybór odmian odpornych na grzyba Fusarium oxysporum, utrzymywanie odpowiedniej wilgotności gleby, regularne nawożenie i kontrola pH gleby

Fuzaryjne Więdnięcie Pomidora jest jedną z najpoważniejszych chorób, które mogą dotknąć nasze uprawy pomidorów. Spowodowana jest przez grzyba Fusarium oxysporum, który atakuje system korzeniowy rośliny, powodując jej obumarcie. Jest to problem, z którym muszą zmierzyć się wielu ogrodników, jednak istnieją sposoby, aby zapobiec lub ograniczyć występowanie tej choroby.

Pierwszym krokiem w zapobieganiu Fuzaryjnemu Więdnięciu Pomidora jest wybór odmian odpornych na grzyba Fusarium oxysporum. Wiele firm oferuje już odmiany, które są odporne na tę chorobę, dlatego warto zwrócić uwagę na to przy wyborze nasion. Odmiany te są często oznaczone symbolem „F” lub „VF” na opakowaniu. Należy jednak pamiętać, że odporność na Fuzaryjne Więdnięcie Pomidora nie jest jedynym czynnikiem, który należy brać pod uwagę przy wyborze odmiany. Ważne jest również, aby wybrać odmianę, która będzie odpowiednia dla naszych warunków klimatycznych i preferencji smakowych.

Kolejnym ważnym czynnikiem w zapobieganiu Fuzaryjnemu Więdnięciu Pomidora jest utrzymywanie odpowiedniej wilgotności gleby. Grzyb Fusarium oxysporum rozwija się najlepiej w wilgotnych warunkach, dlatego ważne jest, aby unikać nadmiernego podlewania roślin. Woda powinna być dostarczana do roślin regularnie, ale w umiarkowanych ilościach. W przypadku uprawy w gruncie, warto zainwestować w system kropelkowy, który pozwoli na precyzyjne dostarczanie wody do roślin. W przypadku uprawy w doniczkach, należy pamiętać o drenażu, aby nadmiar wody miał możliwość odpływu.

Regularne nawożenie jest również ważnym elementem w zapobieganiu Fuzaryjnemu Więdnięciu Pomidora. Rośliny potrzebują odpowiedniej ilości składników odżywczych, aby zachować silny system odpornościowy. Należy pamiętać, że nadmiar azotu może sprzyjać rozwojowi grzyba Fusarium oxysporum, dlatego należy stosować nawozy zrównoważone, zawierające również inne składniki, takie jak fosfor i potas. W przypadku uprawy w gruncie, warto również regularnie stosować naturalne nawozy, takie jak kompost czy obornik.

Kontrola pH gleby jest kolejnym ważnym czynnikiem w zapobieganiu Fuzaryjnemu Więdnięciu Pomidora. Grzyb Fusarium oxysporum rozwija się najlepiej w kwaśnej glebie o pH poniżej 5,5. Dlatego ważne jest, aby regularnie sprawdzać pH gleby i w razie potrzeby stosować wapnowanie, aby utrzymać optymalne pH dla uprawy pomidorów. W przypadku uprawy w doniczkach, warto stosować specjalne podłoże dla pomidorów, które zapewni odpowiednie pH i składniki odżywcze.

Podsumowując, Fuzaryjne Więdnięcie Pomidora jest poważną chorobą, która może zniszczyć nasze uprawy. Jednak dzięki wyborze odmian odpornych na grzyba Fusarium oxysporum, utrzymywaniu odpowiedniej wilgotności gleby, regularnemu nawożeniu i kontroli pH gleby, możemy zapobiec lub ograniczyć jej występowanie. Warto również pamiętać o higienie w ogrodzie, aby unikać przenoszenia grzyba z jednej rośliny na drugą. Dzięki tym prostym krokom, możemy cieszyć się zdrowymi i obfitymi plonami pomidorów.

Pytania i odpowiedzi

1. Co to jest fuzaryjne więdnięcie pomidora?
– Fuzaryjne więdnięcie pomidora to choroba wywołana przez grzyby z rodzaju Fusarium, które atakują korzenie i łodygi rośliny.

2. Jakie są objawy fuzaryjnego więdnięcia pomidora?
– Objawami fuzaryjnego więdnięcia pomidora są żółknięcie i opadanie liści, zasychanie pędów oraz obumieranie rośliny.

3. Jakie są przyczyny fuzaryjnego więdnięcia pomidora?
– Przyczynami fuzaryjnego więdnięcia pomidora są zakażenie gleby grzybami Fusarium, zanieczyszczenie narzędzi ogrodniczych oraz brak odpowiedniej rotacji upraw.

4. Jak można zapobiegać fuzaryjnemu więdnięciu pomidora?
– Aby zapobiec fuzaryjnemu więdnięciu pomidora, należy unikać sadzenia pomidorów w miejscach, gdzie wcześniej występowała ta choroba, stosować odpowiednią rotację upraw oraz dezynfekować narzędzia ogrodnicze.

5. Czy istnieje leczenie fuzaryjnego więdnięcia pomidora?
– Niestety, nie ma skutecznego leczenia fuzaryjnego więdnięcia pomidora. Najlepszą metodą jest zapobieganie i eliminacja zakażonych roślin.

6. Czy fuzaryjne więdnięcie pomidora jest groźne dla innych roślin?
– Tak, grzyby Fusarium mogą przenosić się na inne rośliny, dlatego ważne jest szybkie usunięcie zakażonych roślin oraz dezynfekcja narzędzi ogrodniczych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *